แม็คโคร ปรับเวลาเปิดปิดใหม่ เริ่ม 1 เมษายน นี้

แม็คโคร ปรับเวลาเปิดปิดใหม่ เริ่ม 1 เมษายน นี้

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ของ Covid 19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากในขณะนี้

แม็คโครพบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและคนทั่วไปเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนเน้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ต้องการหลีกเลี่ยงช่วงเวลาคนหนาแน่น และมักจะซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากขึ้นต่อครั้ง เพื่อลดความถี่ในการเดินทางออกจากบ้าน ประกอบกับการรณรงค์ของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่บ้าน

แม็คโครจึงตัดสินใจปรับเวลาเปิด ปิดทุกสาขาทั่วประเทศ เป็น 08.00 ถึง 20.00 น. และจัดชั่วโมงพิเศษ 06.00 ถึง 08.00 น. ให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความแออัดหนาแน่นให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ

ได้ประกาศปรับเวลาเปิด ปิดเป็น 08.00 ถึง 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป เพื่อให้บริการผู้ประกอบการ ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เน้นให้เกิดการหมุนเวียนกันเข้ามาซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยจะคงมาตรการนี้ไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ที่มา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ