3 ช่องทาง การลงทะเบียน รับเงินประกันค่าน้ำประปา

3 ช่องทาง การลงทะเบียน รับเงินประกันค่าน้ำประปา

จากสถานการณ์ Covid ส่งผลกระทบในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน หน่วยงานต่างๆก็มีมาตรการออกมาเยียวยาประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ การไฟฟ้า ก็ได้มีมาตรการคืนเงินประกันไฟฟ้าให้ประชาชน

ในส่วนของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนสู้ COVID 19 แบ่งเป็น 3 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3 เปอร์เซ็น ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่า พักอาศัย สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส ผู้ใช้น้ำ 33 โดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลใน เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำ และผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ. สาขาในพื้นที่ได้เลย

มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาได้ด้วยตนเอง ตามช่องทางดังนี้

1 เว็บไซต์ของ กปภ. WWW.PWA.CO.TH

2 แอปพลิเคชัน PWA1662

3 Line Official PWAThailand

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1 กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ (ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขผู้ใช้น้ำ / หมายเลขบัตรประชาชน)

2. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

3. รอ SMS ตอบกลับ แจ้งผล

4. รับเงินตามช่องทางที่ระบุ

สรุปกำหนดเวลาการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา

วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป ผู้ใช้น้ำของ กปภ.ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และขอคืนเงินประกัน ได้ตามช่องทางเว็บไซต์ กปภ แอปฯ หรือ Line

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป กปภ. จะคืนเงินประกันให้กับผู้ใช้น้ำ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (เฉพาะบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชน) / ผ่านบัญชีธนาคาร / เคาน์เตอร์เซอร์วิส

กรณีตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน ผู้ใช้น้ำมีปัญหาจากการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา โปรดรอการ ติดต่อกลับจาก กปภ. สาขาที่ลูกค้าใช้บริการ ทั้งนี้ งดการเดินทางไปยัง กปภ. สาขา เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ Covid

ที่มา การปะปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ