ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจน ผ่อนบ้าน คนไทยประชารัฐ เริ่มต้น 1700บาทต่อเดือน

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจน ผ่อนบ้าน คนไทยประชารัฐ เริ่มต้น 1700บาทต่อเดือน

ตามที่มีข่าวปรากฏในในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1700 บาท ให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35000 บาท ต่อเดือน ก่อนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกรมธนารักษ์ พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้นเป็น ข่าวจริง

จากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ทางกรมธนารักษ์ ได้เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งกำหนดให้สร้างที่อยู่อาศัยเป็น บ้านแฝด บ้านแถว อาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรม แล้วขายให้ประชาชนในระดับราคา 350000 ถึง 700000 บาท

ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

1 ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2 ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35000 บาทต่อคน ต่อเดือน

และ 3 ประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเป็นลำดับแรก

เรื่องของมาตรการสินเชื่อทางกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 4000 ล้านบาท โดยการกำหนดสินเชื่อเพื่อขอที่อยู่อาศัย ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนในช่วง 1 ถึง 4 ปีแรก ร้อยละ 2 จุด 75 ต่อปี หลักจากนั้น กรณีรายย่อย MRR ร้อยละ 0 จุด 75 ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR ร้อยละ 1 จุด 00 ต่อปี

เมื่อนำวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมาประมาณการเงินงวด ถ้าวงเงินกู้ 350000 บาท 1 ต่อ 4 ปีแรก จะต้องจ่าย 1700 บาท ต่อเดือน ปีที่ 5 ถึง 30 รายย่อยจ่าย 2300 บาทต่อเดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 3300 บาทต่อเดือน ถ้าวงเงินกู้ 700000 บาท 1 ถึง 4 ปีแรก จะต้องจ่าย 3300 บาทต่อเดือน ปีที่ 5 ถึง 30 รายย่อยจ่าย 4500 บาทต่อเดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 4400 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันได้ดำเนินการใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และประจวบคีรีขันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมธนารักษ์ ได้อย่างถูกต้อง โทร 022785641 ตามวันและเวลาราชการ

ที่มา โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ