สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ทุกคนควรรู้

สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ทุกคนควรรู้

หลายๆคนคงจะเป็นทั้ง "ลูกจ้าง" และ "มนุษย์เงินเดือน" ซึ่งบ้างที่ก็มีประกันสังคมให้ลูกจ้างและบางที่อาจไม่มี ในวันนี้ทางทีมงาน สยามวาไรตี้ จึงได้นำความรู้ดีๆเกี่ยวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง-มนุษย์เงินเดือนมาฝากทุกท่านถึงสิทธิประโยชน์จากเงินประกันสังคมที่เราและนายจ้างของเราร่วมกันสมทบส่งเงินเข้ากองทุนกันทุกเดือน นั่นคือ การตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี เรามาดูกันว่ามีรายการอะไรบ้างที่มีประกันสังคมสามารถใช้บริการได้ และการรักษาทางทันตกรรม หรือค่าทำฟัน ซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้ว สำนักงานประกันสังคมเพิ่มวงเงิน และสามารถรักษาฟรีตามวงเงิน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน เหมือนอดีตที่ผ่านมา

สิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม

1. ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้เลือกใช้สิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น) ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนั้น จะมีการตรวจร่างกายของผู้ประกันตนตามหมวดหมู่ และแบ่งตามกลุ่มอายุ ดังนี้

ตรวจร่างกายตามระบบ คือ

1.การคัดกรองการได้ยิน (Finger Rub Test) อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

2.การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุ 40-54 ปี ตรวจได้ทุกปี

อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง

3.การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก ๆ 1-2 ปี

4.การตรวจวัดสายตาด้วยสาย Snellen Eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) มีดังนี้

1.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

- อายุ 18-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง

- อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

2. ตรวจปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

3. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS

- อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี

- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

4. การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

5.ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจอื่น ๆ มีดังนี้

1.เชื้อไวรัสตับอักเสบ HB sAg ตรวจได้ 1 ครั้ง

2.มะเร็งปากมดลูกแบบ Pap Smear

- อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี

- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม

3. ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA อายุ 30-54 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

4. ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

5. การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest X–ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

2. ใช้สิทธิประกันสังคม การรักษาทางทันตกรรม

เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา มีการเพิ่มค่ารักษาทางทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถทำฟันฟรี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าตามกรอบวงเงิน 900 บาทได้ ในโรงพยาบาลเอกชน 535 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

ขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีกันอย่างน้อยปีละครั้ง คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ จะได้มีกำลังแรงใจเพื่อสู้กับงาน และอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ ด้วยความปารถนาดีจาก ทีมงานสยามวาไรตี้

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

เรียบเรียง สยามวาไรตี้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ