เปิด 7 ข้อ ไม่ควรทำใน วันสงกรานต์

เปิด 7 ข้อ ไม่ควรทำใน วันสงกรานต์

สำหรับ ประเพณีสำคัญของไทยนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายน เรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะ ล่าสุดได้มีข้อห้ามของการเล่นน้ำสงกรานต์ในปี พ.ศ. 2562 ออกมาแล้ว โดยมี 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.ห้าม

2.ห้ามเล่นน้ำบนหลังกระบะ

3.ห้ามสาดน้ำข้างทาง

4.ห้ามเล่นฉีดน้ำ

5.ห้ามทาแป้ง

ภาพประกอบจาก internet

6.ห้ามใส่ผ้ารัดรูป

7.ห้ามเล่นน้ำเกินกำหนด 21.00

ภาพประกอบจาก internet

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ