สรรพสามิต เตรียมเสนอ ครม. รีดภาษีของเค็ม ไขมันเยอะ ต้นเหตุทำลายสุขภาพ

สรรพสามิต เตรียมเสนอ ครม. รีดภาษีของเค็ม ไขมันเยอะ ต้นเหตุทำลายสุขภาพ

เรียกได้ว่าเป็นอาหารรสจัดนั้นเป็นที่ชื่นชอบสำหรับใครหลายคน โดยเฉพาะอาหารรสเค็มทั้งอาหารทอดอาหารปิ้ง วันนี้ทางทีมงานก็ได้นำข่าวสารซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ค้าเกี่ยวภาษีของอาหารที่มีรสเค็ม ไขมันเยอะ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต มีแผนปรับเปลี่ยนจากการเป็นกรมเก็บภาษีบาป เป็นกรมที่เก็บภาษีที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยที่ผ่านมามีการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าที่มีน้ำตาลมาก และต่อไปจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเก็บภาษีสินค้าที่มีไขมันและความเค็มมาก ซึ่งเป็นอีกต้นเหตุสำคัญในการทำลายสุขภาพ

ภาษีของเค็ม

เบื้องต้นการเก็บภาษีไขมันและความเค็มในสินค้า ก็ยึดรูปแบบกับการเก็บภาษีความหวาน โดยจะมีเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัว เช่น ให้เวลา 5 ปี ซึ่งหากผู้ประกอบการลดไขมันหรือความเค็มได้เลย ก็จะได้อัตราภาษีลดลง แต่หากลดไม่ได้ก็จะเสียภาษีในอัตราเดิม แต่หากเกินเวลาที่กำหนดแล้วไม่สามารถลดได้ก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีในทันที

อาหารทานบ่อย

นาเกลือ

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ได้กล่าวถึงกรณีการเก็บภาษีความเค็ม ในโซเดียมของอาหารสำเร็จรูปตามรอยภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มว่า เรื่องนี้ยังคงเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่สามารถทำได้ในทันทีอยู่ระหว่างการศึกษา โดยการควบคุมปริมาณความเค็มในอาหาร เพื่อป้องกันโรคในประชาชนเพราะการปรับพฤติกรรมอาจไม่ได้ผล หากไม่มีการควบคุมแต่ต้นทาง แต่ทั้งนี้ยังเป็นแค่ความคิด โดยเห็นว่าหากมีการควบคุมในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจะทำได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีฉลากแสดงปริมาณสัดส่วนของโซเดียมและเกลือในอาหาร ง่ายแก่การควบคุม

ขอบคุณ ข่าวสด , tnamcot

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ