ร่ำไห้กันทั้งประเทศ!! ประกาศจะ "ปิด" เข้าถวายบังคมกราบสักการะพระบรมศพ "ในหลวง ร.๙"  โดยมีรายละเอียดดังนี้! (รายละเอียด)

ร่ำไห้กันทั้งประเทศ!! ประกาศจะ "ปิด" เข้าถวายบังคมกราบสักการะพระบรมศพ "ในหลวง ร.๙" โดยมีรายละเอียดดังนี้! (รายละเอียด)

ประกาศจะ "ปิด" เข้าถวายบังคม..กราบสักการะพระบรมศพ"ในหลวง ร.๙"

 วันที่

30 กันยายน 2560(เป็นวันสุดท้าย)

กอร.รส.แจ้ง

จะ "เปิด" อีก 2 เดือนครึ่งให้เข้าสักการะ

หลังจากนั้นปิดเพื่อปรับภูมิทัศน์รอบสนามหลวงซ้อมใหญ่ริ้วขบวนและเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ... (จากเพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมปรับถนนสายต่างๆ รอบพระบรมมหาราชวัง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

โดยกำหนดซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพไว้ทั้งหมด 4 วัน ได้แก่ วันที่ 7, 11-12 และ 22 ต.ค. 60 นี้.

ทั้งนี้ จะเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันสุดท้ายวันที่ 30 ก.ย. 60 

ใกล้เข้ามาแล้ว ..วันที่น้ำตาจะนองทั่วแผ่นดินไทย.. ชาวไทยทั่วหล้าจงเข้มแข็ง..แม้จะยากมากก็ตาม..ทุกวันนี้ พวกเราจะยังคงระลึก ว่า พระองค์ท่าน "ในหลวงภูมิพล ฯ" ทรงสถิตอยู่กับพวกเราตลอดกาล เพราะพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งคนไทยเลย........

ดั่งเรื่องนี้ที่เสมือน "พันธสัญญา" ที่พระองค์ท่านทรงเคยให้ไว้กับพสกนิกร เมื่อทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนลั่น ว่า

 "ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน"

ทำให้ทรงนึกตอบบุคคลผู้นั้น ในพระราชหฤทัย ว่า

"ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้"

....และเป็นที่ประจักษ์แล้ว ว่า พระองค์ ทรงทำตามสัญญานั้น ตลอดพระชนมชีพ....

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้