กราบสาธุ!! สมเด็จพระสังฆราช อำนวยพรปีใหม่ไทย พ.ศ.2560 อ่านแล้วจำให้ขึ้นใจ สุขกายสบายใจสาธุๆ

กราบสาธุ!! สมเด็จพระสังฆราช อำนวยพรปีใหม่ไทย พ.ศ.2560 อ่านแล้วจำให้ขึ้นใจ สุขกายสบายใจสาธุๆ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ให้โอวาทแก่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะข้าราชการ พศ.ที่เข้าสรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ของไทย ว่า

เนื่องในวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ไทยเดิมของเรา ที่ได้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นการสมควรสรรเสริญ การดำรงคงไว้ประเพณีสงกรานต์ เท่าที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันมันเพี้ยนๆ ไปกว่าเก่ามาก ตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กๆ มาจนถึงอายุ 90 แล้วนะพูดกันง่ายๆ พูดกันแบบคุยๆ กันแบบนี้แหละสงกรานต์ผิดเพี้ยนไปเยอะ ถ้าเรามีทางไหนที่จะดำเนินการชักชวนให้มาทำกันแบบเก่า ไม่สาดกันโครมๆ มาใกล้ๆ กันสาดกันนิดๆ หน่อยๆ แล้วก็อวยพรกันดูเหมือนจะสบายดี เป็นที่ปลื้มใจ ดึงกลับมาแบบเก่าเรา

เมื่อครั้งไปที่เชียงใหม่ดูก็ไม่เหมือนเก่าแล้ว ผู้เฒ่าที่นั่นก็เล่าให้ฟังว่ามันผิดเพี้ยนหมดเลยไม่เหมือนเก่า วันเนาโดยเฉพาะในกรุงเทพฯเท่าที่เห็นมันก็เพี้ยนไปเยอะเหมือนกันนะ ถ้าได้ทำอย่างนี้ (ตั้งโต๊ะให้ผู้สูงอายุมานั่งแล้วรดน้ำขอพร) ทำเป็นจุดๆ ตั้งเต็นท์ก็ได้เรามารดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กัน จะมีรื่นเริงกันสักนิดหน่อยก็พอประมาณ ไม่ถึงกับต้องเอากระบอกน้ำฉีดกัน ก็จะดีงาม

"ด้วยอำนาจแห่งกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทำตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญไปแล้วแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ดีขอน้อมกุศลแห่งความดีที่ได้กระทำมาแล้วอำนวยพรให้เป็นพรปีใหม่แบบไทยๆ โบราณของเราแด่ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขกายสบายใจ ที่ท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์ตามประสงค์ทุกประการ"

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้