กระจ่าง!! เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเวลาตักบาตร "ไม่ควรใส่สิ่งของเหล่านี้" พอรู้เหตุผลถึงกับสะดุ้งเฮือก เข้าใจผิดมาตลอด!!!

กระจ่าง!! เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเวลาตักบาตร "ไม่ควรใส่สิ่งของเหล่านี้" พอรู้เหตุผลถึงกับสะดุ้งเฮือก เข้าใจผิดมาตลอด!!!

นับได้ว่าการทำบุญใส่บาตรเป็นประเพณีที่เราทำกันมาแต่โบราณแล้ว แต่เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีสิ่งของบางอย่างที่ไม่ควรนำใส่บาตร เพราะตามหลักพระธรรมวินัยจริงๆ แล้วค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีข้อห้ามอยู่มาก ลองมาดูกันสิว่ามีอะไรบ้าง 

 1) ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื้อสด ไม่ควรใส่บาตร เนื่องด้วยพระวินัย พระสงฆ์ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ และของที่ญาติโยมนำมาใส่บาตร พระท่านไม่สามารถเก็บไว้ได้ข้ามวัน ถ้าจะถวายจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันที

 2) เงิน ใส่บาตรไม่ได้ เด็ดขาด!! ผิดพระธรรมวินัย พระรับเงินนั้นเรียกได้ว่าอาบัติทุกกรณี สำหรับชาวพุทธที่อยากถวายปัจจัยให้นำไปถวายกับวัดโดยตรง หรือหยอดตู้ดีกว่า

3) เนื้อต้องห้าม 10 ชนิด บ้านเราไม่นิยมบริโภคกันอยู่แล้ว คือ 1. เนื้อมนุษย์ 2. เนื้อช้าง 3. เนื้อม้า 4. เนื้อสุนัข 5. เนื้องู 6. เนื้อราชสีห์ 7. เนื้อเสือโคร่ง 8. เสือเหลือง 9. เสือดาว 10.เนื้อหมี

4) ผลธัญพืชที่มีเมล็ด สำหรับผลธัญพืชที่มีเมล็ด เราไม่ควรถวายผลธัญพืชที่มีเมล็ด เพราะถือว่าเมล็ดนั้นยังสามารถที่จะให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าจะถวายต้องเอาเมล็ดออกก่อน หรือหั่นเป็นชิ้นพร้อมรับประทาน.

5) ของหวาน ของมัน ดีต่อใจ ทำลายสุขภาพ ข้อนี้ไม่ได้ผิดธรรมวินัยอย่างใด แต่เนื่องจากพระสงฆ์ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะ จึงไม่ควรที่ถวายแกงกะทิมันๆ เนื้อสัตว์ติดมัน น้ำหวาน ของทอด อันเป็นที่มาของโรคภัยต่างๆ ทั้งเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด ฯลฯ (ไม่รู้เป็นวัฒนธรรมหรืออย่างไร ที่ญาติโยมมักชอบถวายแกงกะทิกัน)

6). สิ่งอื่นๆที่ไม่เหมาะสมและเป็นอบายมุขต่างๆ เช่น สุรา ยาเสพติด

ข้อมูล : พันทิป zen_ar218 

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้