ข่าวทั่วไป

28 ธ.ค. 2559 เวลา 8:31 น.

1 แชร์ต่อลมหายใจ!! ทำกุศลใหญ่ต่อชีวิตคนโดยไม่ใช้เงิน หนูน้อยพิการแต่กำเนิดต้องการเลือดกรุ๊ป B เพื่อทำการปลูกถ่ายหัวใจ วอนขอผู้ใจบุญใครมีเลือดกรุ๊ปนี้โปรดช่วยเหลือ (รายละเอียด)

28 ธ.ค. 2559 เวลา 8:19 น.

สาธุยกมือท่วมหัว!! เปิดเรื่องราว "พระอาจารย์สิริปันโน" ที่ทิ้งมรดก 2 แสนล้าน เพื่อขอบวชศึกษาพระธรรมภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์! พร้อมลั่นออกมาด้วยประโยคนี้!? กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าคะ!!!